ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 2020 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

EŠN

Eil.
Nr.


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

I
ketvirčio
1.
Direktorė
1
1884,96
2.
Vyr. buhalterė
1
1477,07
3.
Buhalterė
1
1064,8
4.
Vyr. socialinis darbuotojas
1
1081,88
5.
Ūkio meistras/vairuotojas
1
792,81
6.
Specialistas ūkio reikalams
1
1082,53
7.
Kompiuterinės priežiūros specialistas
0,25
204,67
8.
Soc. pedagogas
2,3
1361,97
9.
Psichologas
0.5
589,6
10.
Soc. darbuotojai
4
1302,6
11.
Soc. darbuotojų padėjėjai
16,2
1202,87
12.
Pagalbinis darbininkas
1
626,11
13.
Valytoja
0,25
151,75
14.
Virėja
1
789,89
Viso
31,5

PŠT

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
1.
Vyr.soc.darbuotojas
1
1258,4
2.
Soc. darbuotojai
1
1252,88
3.
Soc. darbuotojų padėjėjai
3
877,21
12
Iš viso
5


VDC

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
1.
Specialistas vaikų užimtumui
3,5
832,27
 
Viso
3,5
 

 

ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

EŠN

Eil.
Nr.


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

I
ketvirčio

II
ketvirčio

III
ketvirčio

IV
ketvirčio
1.
Direktorė
1
1520,09
1617,55
1657,82
1657,82
2.
Vyr. buhalterė
1
1280,2
1434,95
1373.14
1363,94
3.
Specialistė ūkio reikalams
1
705,84
705,84
705,84
705,84
4.
Vyr.soc.darbuotojas
1
941,12
971,63
1031,56
870,09
5.
Kompiuterinės priežiūros specialistas
0,25
156,67
156,67
156,67
156,67
6.
Soc. pedagogas
1,3
271,27-1288,75
279,74-1071,34
291,83-1200,95
279,74-1244,92
7.
Psichologas
0,5
397,9
397,9
397,9
397,9
8.
Soc. darbuotojai
2
925,07
1072,31
1089,94
1047,42
9.
Soc. darbuotojų padėjėjai
6,65
917,61
904,71
866,64
871,29
10.
Virėja
1
685,08
685,08
685,08
685,08
  Viso
15,7

PŠT

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
IV
ketvirčio
1.
Vyr.soc.darbuotojas
1
932,47
941,74
970,63
1002,47
2.
Soc. darbuotojas
1
894,41
894,41
929,47
964,41
3.
Soc. darbuotojo padėjėjos
3
718,07
718,07
759,32
747,54
12
Iš viso
5


VDC

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
IV
ketvirčio
1.
Specialistas vaikų užimtumui
3,5
713,28
784,59
735,63
812,66
 
Viso
3,5