ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 2018 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

VGN

Eil.
Nr.


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

I
ketvirčio

II
ketvirčio

III
ketvirčio
1.
Direktorė
1
1071,26
1071,26
1071,26
2.
Vyr. buhalterė
1
874,5
874,5
874,5
3.
Specialistė ūkio reikalams
0,7
311,64
311,64
311,64
4.
Vyr.soc.darbuotojas
1
666,08
666,08
666,08
5.
Kompiuterinės priežiūros specialistas
0,25
118,26
118,26
118,26
6.
Soc. pedagogas
1.3
204,51-714,18
204,51-714,18
204,51-714,18
7.
Psichologas
0,5
312,34
312,34
312,34
8.
Soc. darbuotojas
2
571,34-654,42
571,34-654,42
571,34-654,42
9.
Soc. darbuotojo padėjėjos
6,95
415,75-445,20
415,75-445,20
415,75-445,20
10.
Virėja
1
445,2
445,2
445,2
  Viso
15,7

PŠT

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
1.
Vyr.soc.darbuotojas
1
698,14
698,14
698,14
2.
Soc. darbuotojas
1
673,36
673,36
673,36
3.
Soc. darbuotojo padėjėjos
3
445,2
445,2
445,2
12
Iš viso
5


VDC

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
1.
Specialistas vaikų užimtumui
3,5
386,60-528,67 386,60-528,67 386,60-528,67
 
Viso
3,5
     

 

2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 m. finansiniu ataskaitu rinkiniai

2015 m. finansiniu ataskaitu rinkiniai

2014 m. finansiniu ataskaitu rinkiniai

2013 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2012 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Elektrėnų šeimos namų nuostatai

Darbuotoju, vaiku asmens duomenu apsaugos politika

Elektrėnų šeimos namų direktoriaus einamųjų metų užduotys 2017 m.

Elektrėnu šeimos namų direktoriaus einamujų metų užduotys 2018 m.

Elektrėnų šeimos namų mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

Pranešimas apie reorganizavimą

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“

Įstaiga turi tarnybinį automobilį - Opel Zafira, valstyb. nr. FOO 450

Duomenis pateikė vyr. buhalterė Gražina Baušienė